Ako dospelí (ne)reagujú na potreby detí

Hľadáme a podporujeme projekty, ktoré zmysluplne prepájajú reálny a virtuálny svet, tak aby boli napĺňané potreby detí rešpektu, úcty, prijatia, socializácie a sebarealizácie.

Slovenská realita pozná dva prístupy

Príležitosti a ohrozenia informačno-komunikačnými technológiami (IKT) je javom, ktorý má stupňujúcu tendenciu a účastníci prieskumných štúdií ho pomenovávali medzi prvými aj v prieskumnej štúdii realizovanej v roku 2017 a 2018.

Posúvame sa do éry nebývalého nástupu technológií. Kde virtuálny svet sa stáva súčasťou reálneho sveta. Generácia súčasných detí a mladých ľudí už nerozlišuje či sa nachádza v realite, alebo virtualite. Virtualita sa stala jej neoddeliteľnou súčasťou.

A čo s tým? Pýtame sa my, dospelí – rodičia, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi.

Nastavenie spoločnosti na Slovensku hľadať riešenia v súvislosti s virtuálnym svetom detí a mladých ľudí, sa z našich skúseností prejavovalo v dvoch prístupoch:

Prvý prístup: Ideme za každú cenu ochraňovať deti a mladých ľudí.

Príkazy a zákazy, desatorá a pod., ktoré hovorili, čo sa môže a nemôže v súvislosti s virtuálnom svetom. Veľa expertov z oblasti informačných technológií nám vysvetľovalo ako je možné a nemožné ochrániť deti pred virtuálnym svetom prostredíctvom technických nástrojov, prostredníctvom hraničných metód vyhrážania sa a poučovania, v zmysle „my vieme čo deti a mladých ľudí môže ohroziť a čo vlastne potrebujú“. Dokonca sme počúvali, že máme radiť rodičom ako s deťmi ďalej, „keď dobré slovo nepomáha“(!)

Druhý prístup: Sloboda je pre virtuálny svet je to najlepšie, čo môže stretnúť dieťa a mladého človeka v jeho živote, je to úžasný nástroj vzdelávania, rozvoja osobnosti.

Dieťa aj v tomto potrebuje slobodu. A tak pani učiteľky v materských škôlkach začali používať interaktívne tabule ako nástroj vytvárania vzťahu detí k prírode alebo ako lepšie komunikovať s rodičmi. Deti namiesto krájania jalbka v triede, krájajú jablko na tabletoch, namiesto prechádzky do lesa si ukazujú stromy, listy, kvety na interaktívnej tabuli, inšpektori v školách sledujú ako často sa používa IKT na vyučovaní a sú z toho vyvodzované dôsledky.

A čo nato deti? V rámci našich projektov sme zdieľali s deťmi ich dôležité názory. Jeden názor z viacerých:

„Ešte raz sa musím vyjadriť k rýchlemu pokroku doby. Prečo už nežijeme v dobe našich rodičov a starkých, kde deti namiesto mobilov mali švihadlá, namiesto hry na tablete sa hrávali hry na Indiánov a namiesto futbalu na x-boxe sa hrával futbal, kde sa zišli všetky deti z dediny a počet hráčov bol neobmedzený a hralo sa dovtedy, pokiaľ nebol niekto unavený? Asi netreba plakať nad rozliatym mliekom, treba hľadať pozitívne stránky dnešnej doby. Hoci sa niektorí správajú za monitormi svojich počítačov a tabletov veľmi povýšenecky, arogantne a zneužívajú a zatieňujú dobrú stránku webu, je na každom jednom z nás, ako sa s tým vysporiadame a aké príspevky budeme zdieľať na sociálnych sieťach, aké informácie si budeme vyberať, čo budeme s tým všetkým robiť.“

Deviatačka Michaela, Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské

 

Generácia súčasných detí a mladých ľudí už nerozlišuje či sa nachádza v realite, alebo virtualite. Virtualita sa stala jej neoddeliteľnou súčasťou.

Dôležité sú off-line skúsenosti

Výzva ako napĺňať potreby detí v reálnom a virtuálnom svete nám priniesla zmenu myslenia a hľadanie rôznych prístupov.

Hľadáme a podporujeme projekty, ktoré zmysluplne prepájajú reálny a virtuálny svet, tak aby boli napĺňané potreby detí rešpektu, úcty, prijatia, socializácie a sebarealizácie.

Dlhodobo nás v Nadácii pre deti Slovenska mrzí, že najnovšie výskumy mozgu, ktoré jasne a zreteľne popisujú, čo je dôležité pri vzdelávaní detí, mladých ľudí, ale aj dospelých, sú v súčasnom vzdelávaní prehliadané. Štúdie, publikácie a odborné články hovoria o tom, aké je dôležité, aby sa mozog človeka vyvíjal, vzdelával a zažíval priamu skúsenosť v reálnom svete. Aj o tom sme hovorili na konferencii, ktorú sme spolu z partnermi organizovali v máji 2014 (http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html).

Našťastie, aj na Slovensku sú už v niektorých školách a organizáciách výsledky najnovších výskumov mozgu súčasťou výchovných a vzdelávacích programov.

Virtuálny svet má pomáhať rozvíjať potenciál detí a mladých ľudí v reálnom svete. Našim cieľom je hľadať nástroje ako podporovať sebaúctu a sebavedomie človeka v reálnom svete, kde virtuálny svet bude podporovať jeho aktivitu v reálnom svete a umožní mu zažívať nové skúsenosti „off-line“.

Každý deň sme iní svojimi skúsenosťami v reálnom živote.

Pomáha nám to rozmýšľať o sebe v reálnom a vo virtuálnom svete. Skúsme byť s deťmi pri tom, aby sme chápali, čo potrebujú pre nás v obidvoch (virtuálnom a reálnom), pre nich v jednom svete.

Najnovšie výskumy mozgu sú v súčasnom vzdelávaní prehliadané.

Aneta Chlebničanová

Autorka je programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, trénerka Vysoko efektívneho učenia.

Zdroje: PIOVARČIOVA, T. a kol. 2009.: Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku, Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska, Iuventa, 60 s., ISBN 978-80-8072-102-2

Tatiana Piovarčiová a Daniela Halašová a kol. 2014,: Súbor nástrojov na identifikáciu a reagovanie na novo vynárajúce sa potreby detí, Nadácia pre deti Slovenska, 50 s., ISBN 978-80-89403-06-6