Ako efektívne napĺňať potreby detí a mladých ľudí?

Reálny svet deti baví. Sociálna sieť sa však už stala dostupnejšou.

aj na Slovensku existujú efektívne riešenia

Aj na Slovensku existujú efektívne riešenia, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom žiť plnohodnotný život v realite a skutočných vzťahoch. Nehovoríme, žiaľ, o veľkých deklaratívnych europrojektoch, ale o drobných iniciatívach, ktoré prinášajú jednoduché nástroje a postupy, ktorými napĺňajú širokú škálu potrieb detí a mladých ľudí. Dve z nich prinášame v podobe videoreportáží, ktoré o ich činnosti a prístupe povedia viac.

Kyberpsychologička Mary Aiken hovorí, že deti sú online preto, lebo v skutočnom svete nemajú naplnené základné potreby (podľa Maslowovho modelu). Jednak potrebu bezpečia, jednak sociálne potreby ako uznanie, spolupatričnosť, láska, prijatie a úcta. Rovnako aj vrchol ľudského snaženia – sebarealizácia a sebaaktualizácia sa presúva online. Vo virtualite prijímajú deti spätnú väzbu od „priateľov“ a na základe nej si budujú sebaobraz a identitu. Až o dekádu/y uvidíme, koľko škody môže takýto posun do virtuality napáchať v osobnosti mladého človeka.

Online generácia offline

YCčko namiesto sociálnej siete