Spíkri na konferencii Cyborgovia z detskej izby

Aneta Chlebničanová

programová manažérka (Nadácia pre deti Slovenska), trénerka Vysoko efektívneho učenia (Asociácia S. Kovalikovej), riaditeľka pre rozvoj (Škola u Filipa).

 

>>Ako môžeme zmysluplne prepájať reálny
a virtuálny svet?

>>Prečo dospelí vidia dva svety, keď deti a mladí ľudia vidia jeden svet? Ako odlišovať javy a potreby detí? Ako môžeme zmysluplne prepájať reálny a virtuálny svet a prečo je tak dôležité hľadať spoločné riešenia s deťmi a mladými ľuďmi?

 

Ján Kožlej

CEO (Hemisféra), vzdelávanie v oblasti informatiky v projektoch GameCraft pre základné školy a LevelUp pre mladých. Tvorba obsahu v oblasti programovania pre tieto vzdelávacie programy. Autor pripravovanej učebnice programovania v prostredí Unity3D.

 

>>GameCraft – gamifikácia vo vyučovaní

>>GameCraft je projekt, ktorý beží v Bratislave už 5. rok a stále naberá na záujme o takéto vzdelávanie zo strany rodičov ale aj detí, ktoré sa učia programovanie, tvorbu počítačovej grafiky ale aj herný dizajn pod ktorý spadá tvorba príbehov a vlastných svetov. Vo veľkej miere aj vďaka gamifikačnému systému, ktorý majú deti veľmi radi.

 

Martin Tóčik

ekológ a nadšenec pre environmentálnu výchovu (o.z. Slatinka), koordinátor aktivít pre prácu s mládežou (Mesto Zvolen)

 

>>Netechnológie

>>Združenie Slatinka má sebou už 25 rokov existencie, prioritne sa venuje ochrane prírody, hlavne ochrane vôd. Značnú časť svojich aktivít venuje aj práci s mládežou, pre ktorú sa snaží vytvárať aktivity priamo v prírode. Poskytuje im tak možnosť zažiť svet, s minimálnym dosahom technológií, ktorý je „nedostatkovým tovarom“ obzvlášť pre mestské deti. Tento svet je však nesmierne podnetný a potrebný pre hľadanie zdravej rovnováhy ku svetu technológií. Okrem aktivít, ktoré robí pre deti združenie Slatinka, bude v príspevku reč aj o tom, prečo sú technológie dobrým sluhom, ale zlým pánom.

Rastislav Očenáš

projektový manažér (Nadácia pre deti Slovenska)

 

>>Učenie je malina…PI:)

>>Projekt „Učenie je malina“ prináša do slovenských škôl nový trend – physical computing. Deti a mladí ľudia dostanú jedinečnú príležitosť naučiť sa pomocou počítačov Raspberry PI riešiť jednoduché problémy v reálnom svete. Zmysluplné projekty detí a mladých ľudí majú ambíciu prinášať technologické riešenia pre ich domácnosti, triedy, či dokonca obce a mestá. Do škôl tak prinášame úplne nový nástroj na riešenie problémov, rozvoj technického myslenia aj manuálnej zručnosti a k nemu aj rozsiahlu metodickú podporu. A skvelé je, že kúpiť si takýto počítač je tiež malina.

Michal Chrenka

učiteľ informatiky a techniky, správca siete a IKT (Škola u Filipa).

 

>>Využívanie technológií
v rámci integrácie tematického obsahu

>>Príspevok opisuje možnosti využívania technológií v rámci integrácie vzdelávacieho obsahu ako nástroja aplikačných úloh, kde sú deti tvorcami technologických riešení pričom využívajú získané svoje vedomosti.

Silvester Buček

pracuje okrem iného pre Vĺčatá.sk, portál, ktorý sa venuje vzdelávacím a výchovným aspektom videohier. Okrem písania článkov prednáša učiteľom a žiakom na slovenských školách o tom, ako zapojiť hry do vzdelávania. Tiež učí o hrách na Masarykovej univerzite a je spoluautorom bratislavskej geolokačnej hry HrajSa..

 

>>Hry vo vzdelávaní

>>V krátkosti predstavíme hlavných 5 oblastí v ktorých môžu videohry rozvíjať deti aj dospelých, a to: poznanie, intelekt, etika, emócie a socializácia.

Nela Očenášová

žiačka 8. ročníka (ZŠ s MŠ Hriňová).

 

>>Príjemne rozšírená realita

>>O tom, ako sa vďaka Geocachingu dá zažiť dobrodružstvo na celé leto, prečo táto hra stále motivuje a ako sa vďaka virtualnej aplikácii dozvieš viac o svete, v ktorom žiješ.

Kaja, Janka, Samo, Laura,
a možno príde aj Klára a Kristián

študenti stredných škôl z celého Slovenska.

 

>>Digitálni domorodci učia dospelých o svojom svete

>>Stredoškoláci, ktorí sa zapojili do projektu Online generácia ako dobrovoľníci povedia o tom, ako sme skúmali, čo potrebujú mladí ľudia, ktorých život sa stále viac presúva do online priestoru. Prezradia, ako trénovali a pripravili model workshopu pre dospelých, ktorý potom zrealizovali vo viacerých regiónoch Slovenska. Čo sa naučili oni a čo dospelí?