Naša „kontrolná“ veža (Locus of control)

LOCUS OF CONTROL – „umiestnenie nášho rozhodovania“ (LOC) – Psychológ Julian B. Rotter opisuje dvojaký pohľad osoby na život a na skutočnosť – či pripisuje úspechy/ zlyhania svojim individuálnym silám, alebo zvratom osudu a šťastia. LOC je o viere v osobnú kontrolu. Je vnútorné, ak preberám zodpovednosť a verím, že udalosti ovládnem, mám na ne vplyv. LOC je vnútorné, ak verím, že príprava a tvrdá práca sú základy úspechu, skôr než šťastie. LOC je vonkajšie, ak veríš, že tvoj život je ovládaný faktormi, na ktoré nemáš vplyv. Taký človek je presvedčený, že má slabú, žiadnu kontrolu nad životom.

Vzťah medzi LOC a interakciou s technológiami je jasný. Predstavte si teenagera, ktorý sa borí s kompulzívnym hraním a má vonkajšie LOC. Ako ľahko sa takéto správanie, ktoré má tendenciu eskalovať, stane neovládateľným a nekontrolovateľným faktorom, ktorý ovláda a určuje jeho život? Je to čistá bezmocnosť.

  • Viaceré štúdie dokazujú, že kompulzívne užívanie internetu má za následok negatívny školský prospech, neorganizovaný denný režim, komplikované vzťahy s inými, agresívnejšie správanie.
  • Online gambling, chatovanie, prehliadanie pornografie sú spájané s agresívnym správaním.
  • Platí výrok, ktorý sa pripisuje H. Fordovi – „Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, máš vždy pravdu.“
  • Bezmocnosť eskaluje a živí samu seba.
  • Ak sa cítiš bezmocný (bez moci ovplyvňovať veci vo svojom živote), môže sa ti internet zdať ako dobré miesto, kam premiestniť LOC. Internet a zariadenia s ním spojené nám dávajú pocit sily, ponúkajú nám falošnú predstavu, že „máme veci pod kontrolou“, NAMIESTO, aby nás približovali k podstate života a vzťahov, sami sa stávajú podstatou.
  • Psychológ Seligman hovorí: „epidemický nárast depresií medzi mladými je v skutočnosti porucha osobnej kontroly. Ako inak môže človek posúdiť svoje kompetencie ak nie aplikovaním, presviedčaním sa o kontrole, ktorú má?“
  • Technológie majú voči adolescentom navrch – dávajú im falošnú ilúziu kontroly, zatiaľ čo kontrolu podkopávajú.