Nie je čas ako čas

Jednoznačné odporúčania na trávenie času na internete sú ilúziou.

Je čas meradlom interakcie dieťaťa s technológiami?

Jednoznačné odporúčania na trávenie času na internete sú ilúziou. Vek dieťaťa nie je jediným ukazovateľom, podľa ktorého vymedzujeme čas na internete. Zohľadňovať treba aj denné povinnosti, temperament, momentálnu kondíciu – je dieťa zdravé alebo choré, unavené, spokojné, rozrušené?

Ak na internete pracuje dieťa na nevyhnutných úlohách do školy – ako sú práca s textom, grafickými programami, výskum, projektové úlohy a podobne, pracuje koľko je potrebné. Zábava na internete – hry, surfovanie by mala byť vyvážená časom stráveným tvorivou činnosťou s reálnymi predmetmi (maľovanie, práca s kartónom a nožnicami, lepidlom,…) čítaním kníh.

 

Tip „ako na to“

Jednou z mnohých fungujúcich stratégií je zaznamenávanie času venovaného čítaniu, tvorivým činnostiam v reálnom svete počas týždňa – vzniká tak vklad – objem času, ktorý je možné cez víkend a v nasledujúcom týždni stráviť digitálnou zábavou. Počas týždňa by čas na digitálnu zábavu mal byť limitovaný. Jeho výber závisí od zladenia plnenia úloh do školy, záujmov dieťaťa a domácich povinností. Deti by mali mať vplyv na to, ako ho využiť. Získaný čas si môžu po dohode s dospelým rozložiť po menších častiach počas pracovných dní a zvyšok cez víkend alebo niektoré dni bez digitálnej zábavy a zostane dlhší čas počas víkendu. Sme zvyknutí na pravidlo – najprv práca, potom zábava. No aj my dospelí sme v tom rôzni. Jeden má radšej, keď si povinnosti vybaví a potom má pokoj. Niekto si potrebuje najprv oddýchnuť a po oddychu mu práca ide od ruky. Je na nás dospelých ako sa dohodneme s našim dieťaťom a zohľadníme jeho potreby.

Aj tu môže byť výber – digitálna zábava začína po 19.00 a netrvá dlhšie ako do 21.00 alebo polhodinka zábavy po príchode zo školy a zvyšný čas cez víkend. Čím je dieťa mladšie tým dlhšie sa snažíme držať digitálne technológie v stave „vypnuté“. Cieľom takéhoto postupu je naučiť dieťa postupne samostatne zvažovať potreby a okolnosti a podľa nich sa rozhodovať ako so svojim časom zmysluplne naložiť. Rada na záver: Čo najviac sa s deťmi rozprávajte a trávte spolu zmysluplne čas – s technológiami aj bez nich. Vytvorte si spolu domáce pravidlá a pomenujte konkrétne „hranice digitálneho sveta.“

Zábava na internete – hry, surfovanie by mala byť vyvážená časom stráveným tvorivou činnosťou s reálnymi predmetmi (maľovanie, práca s kartónom a nožnicami, lepidlom,...) alebo napríklad čítaním kníh.

Siedmak Tim z Banskej Bystrice hovorí o čase na internete: „Internet dnes tvorí akýsi virtuálny svet, ktorý mnohých z nás pohltil. Myslím si, že je úplne v poriadku, keď trávime na internete víkend, ale musíme aj žiť! Sám chodím na internet veľa a viem, že je to veľká vymoženosť mať ho po ruke. Veľmi mi pomohol s komunikáciou s kamarátmi a dá sa na ňom zabaviť. ALE… dosť mi aj ublížil poznáte to … škola písomky a vám sa nechce a čučíte na počítači na youtube, facebook….. Pokazilo mi to veľa známok. V zásade, ak na internete nevyhľadávate zlé veci, neponúknu sa vám. Ako hovorím, všetko je to len o vašich prioritách. Pokiaľ si neurčíte hranice, internet vás naozaj dokáže pohltiť. Čas vám ubehne veľmi rýchlo a vy sa ani nenazdáte a deň máte za sebou.“