04 / 01

Cyborgovia z detskej izby

Aby technológie deťom a mladým ľuďom pomáhali, musia byť v ich životoch zmysluplne prepojené s reálnym svetom.

Celoslovenská konferencia Cyborgovia z detskej izby prináša aktuálny pohľad do technológiami ovplyvňovaného života detí a mladých ľudí. Bez predsudkov a vyvolávania paniky otvára diskusiu o tom, ako môžu byť technológie mladým ľuďom užitočné, aké príležitosti a výzvy prinášajú, ako vnímajú technológie mladí a dospelí a ako premostiť tieto zdanlivo nezlučiteľné svety. Starostlivo vybraní spíkri sa budú pohybovať v rozpätí od technologických mágov po ľudí, ktorí technológie nevyužívajú, ale predsa k nim majú čo povedať.

Konferenciu moderuje Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

>> Časopriestor: 5. decembra 2018, od 9:00 do 13:00
Satori Stage, Mickiewiczova 9, Bratislava

Ciele konferencie:

>> Bez predsudkov a paniky diskutovať o zmenách, ktoré v životoch detí
a mladých ľudí facilitujú technológie.

>> Predstaviť iniciatívy, ktoré na tieto zmeny reagujú, cielia svoje aktivity k online deťom a mladým ľuďom, zmysluplne prepájajú realitu s virtualitou.

>> Sieťovať iniciatívy, podporiť tvorbu partnerstiev v existujúcich projektoch.

Kontakty:

Rasťo Očenáš, projektový manažér Online generácie, rasto@nds.sk/0948 702 662
Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska, ondrej.gallo@nds.sk/0915 755 749

Zaregistrovať sa môžete cez link pod textom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Konferenciu organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ČLÁNKY

Spíkri na konferencii Cyborgovia z detskej izby

ZOBRAZ VIAC